Nữ sinh ung thư quê Hải Phòng bỏ tóc giả trên sân khấu Duyên dáng Ngoại thương