Người dân vỗ tay lớn khi luật sư đề nghị tăng kh.u.ng h.ì.nh ph.ạ.t với Bùi Thị Kim Thu

  Sau khi nghe luật sư đề nghị xem xét tăng kh.ung h.ình p.h.ạ.t đối với Bùi Thị Kim Thu, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, hàng trăm người dân theo dõi bên ngoài đồng loạt v.ỗ tay.

  Loading...

  Bị cáo Bùi Thị Kim Thu bị tại t.ò.a.

  Bị cáo Bùi Thị Kim Thu bị tại t.ò.a.

  Chiều 27/12, phiên x.é.t x.ử s.ơ th.ẩm 9 b.ị c.á.o vụ nữ sinh ao Mỹ Duyên bắt đầu với phần b.à.o ch.ữ.a của các luật sư.

  Trong phần bảo vệ quyền và lợi ích hợ..p ph.áp cho gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên, luật sư Nguyễn Thị Mến cho rằng, v.ụ á.n chưa làm rõ nguyên nhân ph.ạ.m t.ộ.i của Vì Văn Toán và Bùi Văn Công.

  Nữ luật sư đề nghị cần làm rõ việc bà Hiền có nợ Toán 300 triệu đồng hay không? Có nợ Công 30 triệu đồng hay không?

  Luật sư Lê Hồng Hiển và luật sư Nguyễn Thị Mến.

  Cũng tại phần tr.anh lu.ận này, bà Mến cho rằng cơ quan tố tụng chưa làm rõ trong quá trình ph.ạm t.ộ.i, các b.ị c.á.o đã rửa cho Duyên hay chỉ rửa b.ộ ph.ậ.n... để đ.ố.i ph.ó với công tác kh.á.m ngh.i.ệ.m.

  Luật sư còn đề nghị HĐXX xem xét lại h.ì.nh ph..ạt đối với Bùi Thị Kim Thu. Tăng h.ì.nh ph..ạt đối với 2 b.ị c.á.o Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương về tội... ở mức án cao nhất của tộ.i da.nh này là 15 năm.

  Sau khi nghe vị luật sư bà.o ch.ữa, hàng trăm người dân theo dõi ph.iên x.ử tại vòng ngoài đồng loạt v.ỗ t.ay tán dương.

  Còn luật sư Lê Hồng Hiển (người cùng b.à.o ch.ữ.a cho gia đình Cao Mỹ Duyên) đề nghị HĐXX xe.m x.ét áp dụ.ng mức cao nhất của khu.ng h.ì.nh ph..ạt ở mỗi t.ội da.nh giành cho Bùi Văn Công và các b.ị c.á.o.

  Trong đó, luật sư Hiển đề nghị tòa tuyên tổng hợp h.ì.nh ph..ạt cao nhất đối với Công, Vương Văn Hùng, Vì Văn Toán, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, do các b.ị c.á.o này phạm một lúc nhiều tộ.i d.a.nh.

  Đối với Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng, luật sư Hiển đề nghị áp dụng m.ứ.c á.n cao nhất là 15 năm t.ù.

  Người dân vỗ tay tán thành ý kiến luật sư đề nghị tăng khu.ng h.ì.nh ph..ạt Bùi Thị Kim Thu.

  Riêng Bùi Thị Kim Thu, luật sư Lê Hồng Hiển đề nghị HĐXX áp dụng m.ứ.c á.n cao nhất ở tội Không t.ố gi.ác t.ội ph.ạm là 3 năm tù. Hành vi của Thu là nguyên nhân giá.n ti.ếp dẫn đến việc của Duyên, tại tòa, nữ b.i c.áo cũng không th.à.nh kh.ẩ.n kh.ai bá.o. 

  Ngoài ra, người bảo vệ gia đình Duyên đề nghị xem xét kh.ởi t.ố Thu về tội C.h.e gi.ấ.u t.ội ph.ạ.m.

  Căn cứ hồ sơ v.ụ á.n và quá trình x.é.t x.ử, các b.ị c.á.o đều khai Thu chứng kiến toàn bộ việc làm của Công và đ.ồ.ng b.ọ.n. Thu còn tham gia lấy khăn r.ử.a cho nữ s.inh Duyên để x.óa v.ế.t. Thu cũng có hà.nh v.i làm l.ạc hư.ớng, gây khó khăn cho c.ơ qu.an đi.ều tr.a.

  Việc làm của Thu gây cả.n tr.ở đi.ều tr.a, che g.iấu hà.nh vi phạ.m tộ.i của các b.ị c.á.o khác. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX ra quyết định kh.ởi t.ổ bổ sung đối với Thu về tội Ch.e gi.ấ.u tộ.i ph.ạm, với kh.ung h.ì.nh ph..ạt cao nhất là 7 năm tù, nhằm trá.nh b.ỏ lọt t.ội ph.ạm.

  Cũng như luật sư Mến, sau khi nghe luật sư Hiển trình bày, hàng trăm người dân tiếp tục vỗ tay lớn ở sân vận động tỉnh Điện Biên.

  Hội trường phiên xử có hàng trăm người dân địa phương đến theo dõi.

  Sau phần b.à.o ch.ữ.a của hai vị luật sư, Chủ tọa đề nghị ông Cao Văn Hường (bố Duyên Cao Mỹ Duyên) đứng lên phát biểu, ông Hường nói, hoàn toàn đồng tình và không có bổ sung gì thêm những ý kiến của hai luật sư.

  Trước đó, luật sư b.à.o ch.ữ.a cho các b.ị c.á.o Toán, Công, Lả, Chương, Dũng, Bùi Thị Kim Thu, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng đều đồng tình với c.á.o tr.ạ.ng tu.y t.ố t.ội da.nh của VKSND tỉnh Điện Biên.

  Phần đông các luật sư cũng đề nghị HĐXX xe.m xé.t để tuyên b.ả.n á.n phù hợp.

  create

  Hoàng Cư - Hoàng Hải / Nhịp Sống Việt

  Loading...
  Loading...