Cả trăm học sinh h.ẹ.n nh.a.u “gi.ải q.u.y.ết“ trong đêm

  Cả trăm đối tượng, trong đó chủ yếu là học sinh THPT trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã h.ẹn nh.au 'gi.ải q.uyết'

  Hàng trăm CSCĐ được điề.u độ.ng đến...

  Hàng chục đ.ối t.ượng, trong đó chủ yếu là học sinh THPT.

  Các đố.i tư.ợng được đưa về tr.ụ s.ở CA.

  create

  Trùng Dương / vietnamnet.vn